София, България
office@taxiclub-bg.eu

ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ

ВЛЕЗ В КЛУБА

ЗА НАС

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ  е създадена през 2013 г. като неформална организация с няколко основни цели – да предоставя информация свързана с таксиметровият сектор,  да оказва  помощ и подкрепа на хора, избрали професията „Водач на лек таксиметров автомобил“, да подпомага сдружаването и обединяването в сектора. В края на 2020 г., отчитайки постигнатото и с поглед към бъдещето, направихме следващата крачка в развитието си – ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ придоби статут на юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, определихме нашите мисия и цели, визия и ценности…

Върху какво работим

Проекти и инициативи

Rideshare to hell

Разяснителна кампания, чиято цел е подчертаване рисковете от ползването на платформи или приложения на транспортни мрежови компании.

Виж още

Заедно можем повече

Проект за подпомагане създаването и утвърждаването на браншови сдружения и организации

Виж още

А,Б,В

Проект за обучение и повишаване квалификацията на водачите и ръководителите в таксиметровия сектор

Виж още

Мониторинг върху регулацията

Oсъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници

Виж още

Не за нас, без нас

Инициатива за отстояване правото на участие и зачитане професионалното мнение при взимането на решения от администрацията, отнасящи се до сектора на таксиметровите превози

Виж още

ТАКСИ +

Предоставяме възможност на таксиметрови водачи и собственици на автомобили за допълнителни приходи с включването им в програма за реклама върху таксиметрови автомобили

Виж още

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ

В процеса на утвърждаване и разширяване на организацията предоставяме възможност на частни и юридически лица за присъединяване към нас и нашите инициативи. Определени са няколко форми, даващи различни степени на участие.

Виж още

НОВИНИ

Предлагат нови минимални и максимални цени за такситата в Русе

След постъпило предложение от таксиметрови превозвачи и след разглеждане в постоянните комисии на местния парламент е взето решение председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев да изготви докладна записка с предложение[…]

Read more

Мерки за подобряване на сигурността на таксиметровите водачи предприема вицепремиера Христо Алексиев

По инициатива на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев идните дни ще се проведе среща с представители на таксиметровия бранш. Поводът е тежкият[…]

Read more

Mотивирано предложение към Столична община за намаляване на данъка върху таксиметров превоз

ДО КАРЛОС КОНТРЕРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Относно: Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз за 2023г.   Уважаеми г-н Контрера,[…]

Read more