София, България
office@taxiclub-bg.eu

ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ

ВЛЕЗ В КЛУБА

ЗА НАС

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ  е създадена през 2013 г. като неформална организация с няколко основни цели – да предоставя информация свързана с таксиметровият сектор,  да оказва  помощ и подкрепа на хора, избрали професията „Водач на лек таксиметров автомобил“, да подпомага сдружаването и обединяването в сектора. В края на 2020 г., отчитайки постигнатото и с поглед към бъдещето, направихме следващата крачка в развитието си – ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ придоби статут на юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, определихме нашите мисия и цели, визия и ценности…

Върху какво работим

Проекти и инициативи

Rideshare to hell

Разяснителна кампания, чиято цел е подчертаване рисковете от ползването на платформи или приложения на транспортни мрежови компании.

Виж още

Заедно можем повече

Проект за подпомагане създаването и утвърждаването на браншови сдружения и организации

Виж още

А,Б,В

Проект за обучение и повишаване квалификацията на водачите и ръководителите в таксиметровия сектор

Виж още

Мониторинг върху регулацията

Oсъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници

Виж още

Не за нас, без нас

Инициатива за отстояване правото на участие и зачитане професионалното мнение при взимането на решения от администрацията, отнасящи се до сектора на таксиметровите превози

Виж още

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ

В процеса на утвърждаване и разширяване на организацията предоставяме възможност на частни и юридически лица за присъединяване към нас и нашите инициативи. Определени са няколко форми, даващи различни степени на участие.

Виж още

НОВИНИ

На 28.10 ОбС Ботевград решава таксиметровият превоз в общината ще поскъпне

Таксиметрова фирма от Ботевград е внесла предложение в общинската администрация, в което предлага увеличение на тарифите за таксиметроф превоз. По предложението общинските съветници ще се произнесат на предстоящото заседание, насрочено[…]

Read more

Добрич е вече с нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз

На свое заседание днес Общинският съвет на Добрич определи нови, по- високи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на общината.  Увеличението на цената на услугата[…]

Read more

СТАНОВИЩЕ Относно: Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз за 2022г.

Един от основните принципи на данъчното облагане е СЪИЗМЕРИМОСТ. Според този принцип облагането трябва да се извършва съобразно икономическите възможности и платежоспособността на данъкоплатците. Известно е, че когато данъците са[…]

Read more