София, България
office@taxiclub-bg.eu

Издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

При изгубване или унищожаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, притежателят му подава заявление за издаване на дубликат в ОО”Автомобилна администрация” от която е издадено УВЛТА.

Към заявлението се прилагат:
– копие на свидетелство за управление на МПС;
– документ за платена такса за издаване на удостоверение за професионална компетентност.

Дубликатът се издава със срока на валидност на оригинала

Срок за предоставяне- не е регламентиран (но не повече от 30 дни)