София, България
office@taxiclub-bg.eu

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Единен таксиметров регистър по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози
Изчточник: Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
Обхват: РБългария
* Данните в регистъра са непълни! ИА “Автомобилна администрация” отказва информация относно липсата на част от данните по чл.12, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози за СТОЛИЧНА ОБЩИНА (към 03.06.2021 г.)
Източник: Столична община


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози за община ПЛОВДИВ
Източник: Община Пловдив


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози за община ВАРНА – НЯМА ДОСТЪП!
Източник: Община Варна


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози за община БУРГАСНЯМА ДОСТЪП!
Източник: Община Бургас